top of page
Waterside Women

מפגשי חיזבוק לנשים גרושות או במהלך משבר

יצירת קהילה תומכת ומעצימה לנשים גרושות או במהלך

משבר בעזרת כלים תיאטרליים, אמנותיים ותרפויטיים

נשים רבות מוצאות עצמן שבורות ומדוכאות לאחר גירושין, ומתקשות להמשיך בשגרת חייהן .

הן זקוקות לאוזן קשבת .

זקוקות למישהי שתבין אותן ותסייע להן רגשית, כדי לצמוח להתחלה חדשה.

הרעיון הוא לאפשר לכל אישה להביע את עצמה באמצעים אמנותיים, להגיע לשחרור רגשי, לשמוע ולהשמיע ובעיקר לדעת שהיא לא לבד.

חיזוק+חיבוק=חיזבוק

bottom of page