top of page

בובת כפפה עם ראש מעיסת נייר

 

"הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם"

מאיר אריאל

בסדנה זו, הכוללת לפחות שני מפגשים, נכין בובת כפפה שהראש שלה עשוי עיסת נייר והגוף מבד. בניגוד לרוב בובות התיאטרון, לבובת הכפפה אין יכולת לפתוח את פיה, אבל יש לה יכולות מדהימות אחרות, אותן נגלה במפגש האחרון

bottom of page