top of page

תנאי שימוש

בקורסים הנלמדים כאן הושקעו מחשבה, זמן וכסף. בהרשמתך לכל אחד מהקורסים הנך מתחייב.ת לשמור על זכויות היוצרים של נעמה מאיר.

אין להעביר את החומר הנלמד הלאה ואין לחלוק אותו עם אנשים נוספים.

אין להעתיק את החומר להדפסה בשום צורה או להפיצו הלאה.

כל הפרה של אחד מהתנאים הללו תשמש עילה לתביעה משפטית ולביטול ההרשמה לקורס.
 

Avatar 99
bottom of page